Sale & Marketing Chuyên Ngành Spa

kinh doanh là phải thực hiện Sales & Marketing, nhưng trong lĩnh vực Spa, một số Chủ đầu tư chỉ chú ý đến Đầu tư, Xây dựng spa mà không thực hiện hoặc thực hiện Sales & Marketing quá ít so với Quy mô, Đẳng cấp của Spa. Dẫn tới hệ quả Spa chỉ hoạt động được thời gian đầu ( do khách quen đến ủng hộ ), sau đó lượng khách ít dần.

Trong bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào cũng có Chuyên ngành Sales & Marketing riêng biệt, nắm rõ Chuyên ngành thì Chủ đầu tư xây dựng được Chiến lược, Kế hoạch Sales & Marketing hiệu quả với Kinh phí thấp nhất.

Vậy chuyên ngành Sales & Marketing của spa là gì ? và thực hiện như thế nào ?

Với kinh nghiệm thực tiễn đã từng thực hiện những chương trình Sales & Marketing cho nhiều hệ thống Salon & Spa trong những năm qua, chúng tôi có thể cung cấp cho Chủ đầu tư các chương trình:

1. Huấn luyện Chuyên ngành Sales & Marketing spa cho đội ngũ Kinh doanh của Chủ đầu tư.

2. Khảo sát và phân tích lại các chương trình Sales & Marketing của Spa đã thực hiện đế đưa ra Đánh giá và Lập chương trình Sales & Marketing mới phù hợp hơn với Spa.

3. Lập kế hoạch và thực hiện Chương trình Sales & Marketing cho Spa ( là một bộ phận Kinh doanh của Chủ đầu tư ). Với chương trình này, chúng tôi sẽ Khảo sát lại toàn bộ hoạt động Sales & Marketing của Spa, phân tích và sau đó xây dựng Chiến lược Sales & Marketing phù hợp nhất đối với Spa. Phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện Chiến lược Sales & Marketing mới.