Tuy đã xây dựng spa đạt chuẩn, nhưng vì nhiều lý do hoạt động kinh doanh vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn, chủ đầu tư có thể chuyển giao spa cho công ty chúng tôi thay mặt điều hành - hợp tác cùng chủ đầu tư cho sự phát triển spa.

Chúng tôi bằng kinh nghiệm trong ngành sẽ định hướng và set up lại để spa kinh doanh hiệu quả, bên cạnh đó chúng tôi đưa ra những giải pháp hợp tác hữu hiệu khác nhằm giảm thiểu tối đa về chi phí hoạt động, và tăng doanh thu bình quân cho khách hàng.

xin liên hệ để đôi bên cùng xây dựng chiến lược lâu dài: 0908 69 2340